Psikoterapia

Psikoterapia, pertsonei laguntzeko espazio bat da, bere egunerokotasunean esku hartzen duten aspektu guztietan zentratuaz. Pertsonari bere esperientziak, gatazkak eta zailtasunak elkarbanatzeko aukera ematen dion espazio bat da, bere egunerokotasunean mugitzeko aukera desberdinak bilatuaz.

Psikoterapiaren funtsezko helburua norbere asetze pertsonalaren eta bizi-kalitatearen hobekuntzaren lorpenerako berezko pertsonaren gaitasun eta baliabideak handitzean datza, inguratzen duen munduaren eta norberaren ezaguera handiagoa lortuaz.

Psikoterapiaren funtsezko helburua pertsonaren gaitasun eta baliabideak handitzean datza.